Wat zijn de voorwaarden voor een hittegolf?

Verschillende definities worden gehanteerd voor het bepalen van een hittegolf.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de voorwaarden voor een klimatologische hittegolf en deze bepaald voor de waarschuwingen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Klimatologisch wordt gesproken van een hittegolf wanneer minstens 5 opeenvolgende dagen een temperatuur van 25°C of meer wordt opgemeten, waarvan bovendien minstens 3 dagen met temperaturen van 30°C of meer.