Welke temperatuurrecords werden in de 20ste eeuw genoteerd in België?

Vooreerst is het belangrijk dat deze metingen volgens strenge standaarden verlopen om de resultaten ervan met elkaar te kunnen vergelijken. Sinds 1968 wordt in Ukkel gebruik gemaakt van een gesloten thermometerhut, de huidige norm. Bovendien werden heel wat meetstations geautomatiseerd en is hun omgeving doorheen de jaren onderhevig aan veranderingen. Bij het interpreteren van en vergelijken met voorgaande metingen dient hier dus rekening mee gehouden te worden.

De laagste temperatuur werd opgemeten in Rochefort op 20/01/1940 en is –30,1°C.

Op 27/06/1947 werd er in een open thermometerhut te Ukkel een temperatuur van 38,8°C gemeten. Omgerekend naar de norm van een gesloten hut geeft dit 37,4°C.

De langstdurende hittegolf werd waargenomen tussen 23/06/1976 en 08/07/1976 waarbij de maximumtemperaturen in Ukkel 16 opeenvolgende dagen boven de 30°C lagen (zie 'De belangrijkste meteorologische gebeurtenissen sinds het begin van de 20ste eeuw in België').