15de Castle-meeting, de nieuwe trends in het magnetismeonderzoek

In het Geofysisch Centrum, dat verbonden is aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), wordt aan fundamenteel en toegepast onderzoek gedaan.
Het centrum werd gevestigd te Dourbes, in het zuiden van het land, op enkele kilometers van de Franse grens en ver van alle elektrische en magnetische storingen. Het Geofysisch Centrum heeft internationale faam en is bekend om zijn fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van geofysica binnen meerdere wetenschappelijke disciplines :
- Studie van het aardmagnetisch veld in het verleden en nu.
- De ontwikkeling van meetinstrumenten ter observatie van het aardmagnetisch veld.
- De ionosferische activiteit en de invloed ervan op satellietnavigatie.
- De kosmische straling.
- Het elektrisch veld in de atmosfeer
- De radio-elektrische emissies in onweerskernen en de voortplanting ervan in de troposfeer.
- Meteorologie

 

De Castle-meeting is een tweejaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst die ten zeerste gewaardeerd wordt door de internationale wetenschappelijke gemeenschap, van zowel het archeo- en paleomagnetisme, als van het rots- en milieumagnetisme. Deze reeks van ontmoetingen ontstond 26 jaar geleden, bij de val van het IJzeren Gordijn, met als doel een platform te creëren om, mits aanvaardbare budgetten, uitwisselingen toe te laten tussen onderzoekers van het voormalige Oostblok en deze van de Westerse Wereld. Traditioneel werden die bijeenkomsten in de Tsjechische Republiek en in Slowakije gehouden, maar sinds 2014 worden ze ook door andere landen georganiseerd. Het KMI heeft in 2016 de eer gehad om dit voor het eerst ook in België te organiseren.


De “15th Castle Meeting, New Trends on Palaeo Rock and Environmental Magnetism” werd in het kasteel “Castel de Pont-à-Lesse” in Dinant gehouden van 21 tot 27 augustus 2016 en bracht 85 deelnemers bij elkaar afkomstig uit 24 landen. Dankzij hun bijzonder actieve deelneming konden er 94 conferenties gehouden worden, met een recordaantal presentaties van 34 master- of doctoraatstudenten.

 

 

Groepsfoto van de deelnemers aan de 15de meeting in Castel Pont-à-Lesse (Dinant)

In de loop van de jaren, is deze meeting merkbaar geëvolueerd naar een intensere deelname van studenten, die hierdoor de kans te krijgen om zich gemakkelijker te integreren in de wetenschappelijke wereld en gestimuleerd worden bij hun wetenschappelijk onderzoek. Om dit nog extra in de verf te zetten, werd er ook een beloning uitgeloofd aan de 5 beste presentaties van studenten. Een van deze 5 gelauwerden was een ULB-student die er zijn masterthesis, onder gedeeld toezicht van het KMI, presenteerde.

 

De prijsuitdeling van de 5 beste studentenpresentaties

Een andere nieuwigheid sinds 2014, is een cursus over deze specifieke materie speciaal georganiseerd ten bate van de studenten. Het KMI organiseerde de cursus in het Geofysisch Centrum te Dourbes. 20 studenten van verschillende landen kregen er de gelegenheid om gedurende 2 ½ dagen lessen, gedoceerd door 6 professoren, te volgen betreffende de fysische basisprincipes van verscheidene magnetische fenomenen, over de theoretische aspecten, de meetmethodes, het beheer en het gebruik van de gegevens. Hierbij konden zij ook vertrouwd geraken met het voorbereiden van de stalen en het gebruik van de gesofistikeerde instrumenten van Dourbes.

 

Studenten tijdens een van de lessen die gedoceerd werden in het Geofysisch Centrum van het KMI te Dourbes

Deze 15de editie van de Castle-bijeenkomsten werden een geweldig succes, want ze motiveerde en bood steun aan de in groten getale bijeengekomen wetenschappers van de nieuwe generatie. Ze bevorderde de uitwisseling binnen en versterkte de banden van een wetenschappelijke gemeenschap met een open geest. Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door de vele mensen die vóór, tijdens en na het evenement de handen uit de mouwen staken; door de gulle steun van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), de International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) en andere industriële partners. Wij betuigen daarom onze oprechtste dank aan elk van hen.