Het 17de congres over instrumenten voor magnetismeobservatoria werd door het KMI georganiseerd

Om de twee jaar komt de internationale wetenschappelijke gemeenschap van magnetische observatoria samen met een tweeledig doel: voor een onderlinge ijkingscampagne betreffende de absolute metingen van het aardmagnetische veld en voor een voorstelling van de nieuwste vorderingen bij het ontwikkelen van instrumenten voor de magnetische observatoria, hun systemen voor gegevenswerving en het gebruik en de verwerking van de geomagnetische gegevens. De kandidatuur van het KMI, om de 2016-editie van het congres met naam “XVIIth IAGA Workshop on Geomagnetic Observatory Instruments, Data Acquisition and Processing “ te organiseren, werd weerhouden. Zodoende was België de eerstvolgende organisator na - de meest recentste -: India (2014), China (2010) en de Verenigde Staten (2008).


De verschillende congresactiviteiten vonden plaats in de Geofysisch Centrum van het KMI te Viroinval, van 5 tot 9 september 2016 en bracht in totaal 87 deelnemers uit 37 landen bij elkaar, waaronder 21 niet-Europese landen, waarvan 8 uit het zuidelijk halfrond.

 

 

Deelnemers aan de XVIIth IAGA Workshop on Geomagnetic Observatory Instruments, Data Acquisition and Processing in het Geofysisch Centrum van het KMI

Gedurende deze vijf dagen werden er wetenschappelijke lezingen gegeven, terwijl er gelijktijdig een ijkingscampagne van absolute magnetische waarnemingsinstrumenten gehouden werd. Het belang van deze zogenaamde ijkingscampagne is om eventuele kwaliteitsproblemen te identificeren.

Naast deze onderlinge ijkingscampagne, hebben wij ook een gloednieuwe activiteit voorgesteld: het kalibreren van een meetinstrument dat aanwezig is in elke magnetisch observatorium en waarmee lokaal de intensiteit van het magnetisch veld gemeten wordt, aan de hand van een kalibratie-instrument dat zich in het Geofysisch Centrum ven het KMI bevindt. In totaal hebben de onderlinge ijking en de kalibratie gezorgd voor de evaluatie van 50 magnetische waarnemingsinstrumenten.

 

 

Illustratie van de onderlinge vergelijking van absolute maatregelen campagne: drie teams meten de inclinatie en de declinatie van het aardmagnetisch veld

 

Er werden niet minder dan 72 wetenschappelijke lezingen gegeven, onder andere over de evolutie van de technieken en waarnemingsinstrumenten, over het verwerven en verwerken van gegevens, over de nieuwe observatoria, de herhalingstations en over de specifieke toepassingen.


Gedetailleerde informatie en alle samenvattingen van de conferenties zijn beschikbaar op de website van het evenement: http://www.meteo.be/iaga2016.


Tijdens de openingszitting van het congres, heeft de heer J.M. Delizée, in zijn hoedanigheid van burgemeester van Viroinval, een toespraak gegeven die erg gewaardeerd werd door de voorzitter van de l’International Association of Geomagnetism and Aeronomy, Dr. Eduard Petrovsky. Hij wijst hierbij op het belang van politieke sensibilisering naar wetenschappelijke bezigheden toe en hoopt dat dit mooie voorbeeld van een goede relatie tussen de politieke en de wetenschappelijke wereld bij andere gelegenheden en in andere landen opgevolgd zal worden.

 

 

De wetenschappelijke conferenties vond plaats in een tent bij het Geofysisch Centrum van het KMI (foto genomen tijdens de Intermagnet rondetafel)

Deze 17de editie was unaniem een groot succes, zowel kwalitatief als kwantitatief en evengoed uit wetenschappelijk als uit organisatorisch oogpunt bekeken. Het zal zeker als een referentiepunt beschouwd worden voor latere edities.


Tot slot, wensen wij onze oprechte dank uit te spreken aan het Belgische Wetenschapsbeleid (BELSPO), de l’International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) en onze particuliere sponsors die deze gebeurtenis mogelijk gemaakt hebben.