Een update over de droogte

Na een bijzonder droog voorjaar 2017 (maart tot en met mei), werd ook de zomer van 2017 (juni tot en met augustus) een periode met neerslagwaarden die over het grootste deel van het Belgische grondgebied beneden de normale waarden lagen.

 

Waarnemingen te Ukkel

Het referentiestation van Ukkel heeft tijdens de zomermaanden vrij normale neerslagwaarden gemeten, echter lagen deze nog steeds lager dan het gemiddelden. Tijdens de zomer werd de maandenlange trend die in juli 2016 ingezet werd dus nog verdergezet. Sedert toen was elke maand droger dan normaal, met uitzondering van de maand november 2016 (figuur 1).

 

Figuur 1: Maandelijkse neerslag te Ukkel voor de periode van januari 2015 tot en met augustus 2017, uitgedrukt in % van de normale maandelijkse waarden.

Waarnemingen in het land

Ook in de andere delen van het land werden al meerdere maanden lage neerslagtotalen waargenomen (figuur 2).

 

Figuur 2: Maandelijkse neerslag in Belgiƫ voor de periode van januari 2015 tot en met augustus 2017, uitgedrukt in % van de normale maandelijkse waarden.

De geografische verdeling van de droogte-index gedurende de 3 zomermaanden 2017 geeft desondanks voor bijna het hele grondgebied aan een vrijwel normale situatie weer (figuur 3).

 

Figuur 3: Ruimtelijke verdeling van de SPI-3 droogte-index voor de periode juni tot augustus 2017.

Indien men daarentegen de neerslagtotalen analyseert die de afgelopen 12 maanden in het land waargenomen zijn (zie figuur 4), merkt men een algemeen tekort over het hele grondgebied en bijzonder uitgesproken in sommige regio’s. Het grootste tekort (tussen 50% en 60% van de normalen) wordt waargenomen in relatief grote delen van de provincies Namen, Luxemburg en Henegouwen en ook hier en daar lokaal elders in het land. Het is het laagste (tussen 80% en 90% van de normalen) in het noordelijke deel van de provincie West-Vlaanderen.

 

Figuur 4: Neerslagtotalen tussen september 2016 en augustus 2017, uitgedrukt in % van de normale neerslagtotalen.

Besluit

De regenval tijdens de zomer van 2017 is vrij beperkt voor het grootste deel van het land, maar is algemeen gezien normaal. De analyse van de neerslag over de laatste 12 maanden wijst overal op cumulatieve tekorten en vooral op sommige regio’s. In vergelijking met de vorige analyse van 10 juli 2017 zijn de cumulatieve regenvalcijfers voor september 2016 tot augustus 2017 gestegen ten opzichte van de totalen over 12 maanden van juli 2016 tot juni 2017. De droogte over een periode van 12 maanden lijkt dus gestabiliseerd te zijn.