Het huidige jaar

Jaarlijkse grafieken van de klimatologische gegevens (neerslag en temperaturen)

De normalen van de parameters vermeld aan het einde van elke decade zijn berekend op basis van de gemiddelden van de periode 1981-2010. Tenzij anders aangegeven, dateren de vermelde records vanaf 1981.

April 2017

Eerste decade

De 1e kregen we licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied nabij Scandinavië. Van de 2e tot de 7e werd ons weer vooral bepaald door een hogedrukgebied met kern boven onze streken of net ten noorden van ons. Daardoor kregen we nog steeds zeelucht over ons. De 8e en 9e verplaatste dit hogedrukgebied zich naar Centraal-Europa. Dit zorgde voor de aanvoer van zachte en droge lucht. De 10e kregen we weer licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een nieuw lagedrukgebied nabij Scandinavië.

In Ukkel was de waarde voor de neerslaghoeveelheid abnormaal laag. Er viel slechts 1,0 mm neerslag (norm.: 17,6 mm). De gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 10,3°C (norm.: 8,5°C) en 63u 37min (norm.: 47u 45min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 16e lagen we tussen een hogedrukgebied ten zuidwesten van de Britse Eilanden en een lagedrukgebied over Scandinavië. Hierdoor kregen we vooral koele en onstabiele zeelucht over ons. De 17e verplaatste dit hogedrukgebied zich naar het noorden en tot de 20e lagen we tussen dit hogedrukgebied en een lagedrukgebied over het Europese Continent. Dit zorgde voor de aanvoer van frisse en onstabiele zeelucht van polaire oorsprong.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 7,8°C (norm.: 9,3°C), 9,3 mm (norm.: 19,9 mm) en 54u 49min (norm.: 51u 21min).

top

Maart 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 4e kregen we onstabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een complexe lagedrukzone ten noorden van onze regio. Van de 5e tot de 7e breidde deze zone zich uit via onze streken naar Centraal-Europa, wat zorgde voor de aanvoer van onstabiele en geleidelijk ook frissere maritieme lucht. Terwijl we de 8e nog gestoorde lucht over ons kregen door onze ligging tussen een lagedrukgebied ten noorden van Schotland en een hogedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland, zorgde de uitbreiding van dit hogedrukgebied naar Frankrijk de 9e en 10e voor een stabilisering van de atmosfeer boven onze streken.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 7,5°C (norm.: 5,4°C), 31,9 mm (normaal: 21,9 mm) en 18u 48min (norm.: 31u 41min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 14e werd ons weer voornamelijk bepaald door het hogedrukgebied van de Azoren. De 15e en 16e verplaatste er zich een hogedrukgebied vanuit Bretagne over België richting Duitsland. Deze hele tijd kregen we vooral zachte en droge lucht over ons. Nadat dit laatste hogedrukgebied verzwakte, zorgde een lagedrukzone ten noorden van ons van de 17e tot de 20e voor de aanvoer van zachte, maar vochtige maritieme lucht.

In Ukkel was de waarde voor de gemiddelde temperatuur abnormaal hoog met 9,8°C (norm.: 7,0°C). De waarden voor de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 13,2 mm (normaal: 20,1 mm) en 47u 04min (norm.: 37u 45min).

Derde decade

De 21e en 22e werd ons weer nog bepaald door een lagedrukzone ten noorden van ons. Van de 23e tot de 27e lagen we tussen een complex lagedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland en een hogedrukgebied dat zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot Centraal-Europa. Hierdoor kregen we droge en relatief zachte continentale lucht over ons. Vanaf de 28e verzwakte dit hogedrukgebied en verwijderde het zich naar het oosten. Ons weer werd toen vooral bepaald door een omvangrijk Atlantisch lagedrukgebied dat zorgde voor de aanvoer van licht gestoorde, zachte, maritieme lucht.

In Ukkel was de waarde voor de zonneschijnduur uitzonderlijk hoog met maar liefst 90u 00min zon (norm.: 42u 17min), goed voor een vierde plaats in het rijtje van zonnigste derde decades van maart. De gemiddelde temperatuur was zeer abnormaal hoog met 11,2°C (norm.: 7,9°C). De neerslaghoeveelheid was abnormaal laag met slechts 2,6 mm (normaal: 26,8 mm). Deze hoeveelheid viel op de laatste dag van de decade.

top

Februari 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 6e werd ons weer vooral bepaald door een lagedrukgebied boven het noorden van de Atlantische Oceaan. Hierdoor kregen we vrij zachte, maar vochtige en gestoorde lucht over ons. De 7e bouwde er zich een krachtig hogedrukgebied op over Scandinavië. Tot de 10e werd ons weer hierdoor beïnvloed waardoor we drogere, maar gevoelig koudere lucht kregen aangevoerd.

In Ukkel was de waarde voor de zonneschijnduur, met 7u 04min (norm.: 21u 12min), abnormaal laag. Enkel in 1993 (3u 30min) en 1994 (6u 10min) scheen de zon nog minder. De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 5,0°C (norm.: 3,9°C) en 12,2 mm (normaal: 22,0 mm).

Tweede decade

De 11e en 12e werd ons weer beïnvloed door een hogedrukgebied dat zich uitstrekte van Scandinavië tot Centraal-Europa. Van de 13e tot de 15e lagen we tussen dit hogedrukgebied en een Atlantisch lagedrukgebied. Daardoor kregen we zachte en stabiele lucht over ons. Van de 16e tot de 20e werd er minder zachte en licht onstabiele lucht aangevoerd door de aanwezigheid van een lagedrukgebied over Scandinavië.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 6,0°C (norm.: 3,0°C), 3,9 mm (normaal: 21,0 mm) en 36u 26min (norm.: 31u 50min).

Derde decade

Van de 21e tot de 23e werd ons weer beïnvloed door het hogedrukgebied van de Azoren en een lagedrukgebied bij IJsland dat zich naar het oosten verplaatste. Dit zorgde voor de aanvoer van zachte en vochtige zeelucht. De 24e zorgde dit lagedrukgebied, ondertussen boven Scandinavië, voor de aanvoer van frisse en onstabiele polaire zeelucht. Van de 25e tot de 28e kregen we, in het begin nog zachte maar daarna frissere, onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een nieuw lagedrukgebied boven het noorden van de Atlantische Oceaan.

In Ukkel was de waarde voor de zonneschijnduur abnormaal laag. De zon scheen er slechts 6u 32min (norm.: 22u 54min), goed voor een 3e somberste plaats na 1994 (4u 50min) en 2010 (6u 09min). De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 7,5°C (norm.: 4,2°C) en 24,8 mm (norm.: 20,2 mm).

top

Januari 2017

Eerste decade

De 1e werd ons weer bepaald door een complexe lagedrukzone boven Scandinavië en een hogedrukgebied over het Europese vasteland. Van de 2e tot de 4e bevonden we ons tussen deze lagedrukzone, die richting Polen zakte, en een hogedrukgebied boven Ierland. Dit zorgde voor de aanvoer van polaire onstabiele lucht. De 5e en de 6e kregen we droge en koude stabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone van de Britse Eilanden tot het zuiden van Scandinavië. Van de 7e tot de 10e verplaatste dit hogedrukgebied zich over onze streken naar het westen. Samen met de aanwezigheid van een Atlantisch lagedrukgebied ten noorden van Schotland zorgde dit voor de aanvoer van zachtere, maar vochtige lucht.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 0,9°C (norm.: 3,0°C), 17,5 mm (normaal: 27,1 mm) en 18u 30 min (norm.: 15u 49min.).

Tweede decade

Van de 11e tot de 15e kregen we licht onstabiele maritieme polaire lucht over ons. De 11e en 12e door de aanwezigheid van een lagedrukgebied boven de Noorse Zee, de 13e door de vorming van een lagedrukkern boven het zuiden van Engeland die over ons land richting Duitsland trok en daarna door een lagedrukgebied boven Oost-Europa. Van de 16e tot de 20e werd ons weer bepaald door de aanwezigheid van een hogedrukgebied dat zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot Oost-Europa. Hierdoor kregen we koude en droge landlucht over ons.

In Ukkel was de waarde voor de gemiddelde temperatuur, met 0,7°C (norm.: 3,5°C), abnormaal laag. De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 34,2 mm (normaal: 21,7 mm) en 32u 08min (norm.: 20u 27min.).

Derde decade

Van de 21e tot de 26e werd ons weer bepaald door een omvangrijk hogedrukgebied over het continent. Hierdoor kregen we koude en droge landlucht over ons. Van de 27e tot de 31e lagen we tussen dit hogedrukgebied, dat zich ondertussen naar het oosten had verplaatst, en een complex lagedrukgebied ten westen van Ierland. Dit zorgde voor de aanvoer van warmere, maar soms gestoorde lucht.

In Ukkel was de waarde voor de zonneschijnduur, met 32u 12min (norm.: 21u 05min), abnormaal hoog. De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 1,6°C (norm.: 3,3°C) en 12,0 mm (normaal: 27,4 mm).

top

December 2016

Eerste decade

Van de 1e tot de 5e werd ons weer bepaald door een hogedrukgebied over onze streken waardoor we stabiele, maar koude continentale lucht over ons kregen. Vanaf de 6e verplaatste dit hogedrukgebied zich meer naar het oosten, en vanaf de 8e ook naar het zuiden, waardoor we zachtere lucht kregen aangevoerd.

In Ukkel was de zonneschijnduur zeer abnormaal hoog: de zon scheen 34u 21min (norm.: 16u 00min), goed voor een 4de plaats, net na vorig jaar (34u 29min). De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 4,9°C (norm.: 4,4°C) en 2,3 mm (norm.: 24,5 mm).

Tweede decade

Van de 11e tot de 20e werd ons weer bepaald door een hogedrukgebied. De 11e lag dit over Frankrijk. De 12e verplaatste dit zich richting Centraal-Europa. Tot de 16e kregen we daardoor zachte en licht gestoorde lucht aangevoerd. De 17e maakte dit gebied verbinding met een tweede hogedrukgebied, wat leidde tot een hogedrukzone over een groot deel van het Europese continent. Daardoor kregen we vochtige en frissere lucht over ons. De 19e verplaatste deze zone zich naar het oosten en werd de aangevoerde lucht stilaan droger.

In Ukkel viel er zeer abnormaal weinig neerslag. Op de 12e viel er 1,8 mm, meteen ook het totaal voor deze decade (norm.: 26,9 mm). Enkel in 2007 (0,9 mm) en 2001 (1,7 mm) viel er nog minder neerslag. De zonneschijnduur was, met 24u 20min, abnormaal hoog (norm.: 14u 25min). Met 5,8°C was de gemiddelde temperatuur normaal te noemen (norm.: 3,7°C).

Derde decade

Van de 21e tot de 25e werd ons weer bepaald door een lagedrukgebied ten noorden van de Britse Eilanden en een hogedrukgebied over het Europese vasteland. Dit zorgde voor de aanvoer van vochtige en zachte maritieme lucht. De 26e bouwde er zich een nieuw hogedrukgebied op over het noordwesten van Frankrijk. Dit uitgebreide en krachtige gebied verplaatste zich nadien geleidelijk richting Oost-Europa. Daardoor kregen we de rest van de decade koudere lucht over ons.

In Ukkel was de zonneschijnduur, met 25u 44min, abnormaal hoog (norm.: 13u 28min). De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 3,5°C (norm.: 3,6°C) en 18,6 mm (normaal: 29,6 mm).

top

November 2016

Eerste decade

1ste decade november 2016

Van de 1e tot de 10e kregen we licht onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over ons. De 1e en 2e door de aanwezigheid van een lagedrukgebied met centrum over de Baltische Zee en van de 3e tot de 10e door een lagedrukkern die zich verplaatste van het noorden van de Noordzee via Denemarken en onze regio naar het noorden van Frankrijk en daarna richting Centraal-Europa.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel was met 6,1°C (norm.: 8,3°C) abnormaal laag. De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 28,5 mm (norm.: 24,1 mm) en 18u 17min (norm.: 25u 42min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 13e werd ons weer nog grotendeels beïnvloed door een hogedrukzone die reikte van de nabije oceaan tot Centraal-Europa. Van de 14e tot de 20e werd ons weer vooral bepaald door een complex lagedrukgebied over het noorden van de Atlantische Oceaan en de Noorse Zee. Hierdoor kregen we geleidelijk aan zachtere en onstabiele maritieme lucht over ons.

In Ukkel was de zonneschijnduur uitzonderlijk laag: de zon scheen slechts 5u 36min (norm.: 21u18min). Enkel wanneer we naar de volledige periode kijken (1951-2016), vinden we een lagere waarde: 3u 10min in 1964. De neerslaghoeveelheid was dan weer zeer abnormaal hoog met maar liefst 62,9 mm (norm.: 29,1 mm). Het record van 2010 (86,8 mm) kwam niet in het gedrang. De gemiddelde temperatuur was normaal met 6,6°C (norm.: 6,7°C).

Derde decade

De 21e en 22e trok een lagedrukgebied van het noorden van Frankrijk via Engeland naar de Noordzee. Dit zorgde voor de aanvoer van zeer zachte lucht. De 23e vormde er zich een nieuw lagedrukgebied over het Iberisch Schiereiland. Van de 24e tot de 27e werd er koudere, maar stabiele lucht aangevoerd doordat we ons bevonden tussen dit lagedrukgebied en een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden en de Noordzee. Van de 28e tot de 30e verplaatste dit hogedrukgebied zich tot over onze streken, waardoor we stabiele, maar koude continentale lucht over ons kregen.

In Ukkel was de zonneschijnduur uitzonderlijk hoog: de zon scheen maar liefst 39u 44min (norm.: 17u 27min). Het record van 1989 (43u 40 min) werd niet verbroken (record over de periode 1951-2016). De neerslaghoeveelheid was dan weer zeer abnormaal laag met maar 1,8 mm (norm.: 24,3 mm), goed voor een derde plaats sinds 1981. De gemiddelde temperatuur was normaal met 5,7°C (norm.: 5,4°C).

top

Oktober 2016

Eerste decade

Van de 1e tot de 5e werd ons weer beïnvloed door depressies die zich eerst verplaatsten van Ierland naar de Noordzee en daarna naar de Benelux en Bretagne. Tijdens deze periode kreeg ons land vochtige maritieme luchtstromingen over zich. Van de 6e tot de 10e werd ons weer beïnvloed door een zone van hoge druk met centrum over Scandinavië. Het weer bleef toen droog. De temperaturen bleven nogal zacht, met uitzondering van de 2e en de 6e toen het frisser was.

Met 10,2°C (norm.: 12,6°C) was de gemiddelde temperatuur abnormaal laag. De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 14,2 mm (norm.: 29,7 mm) en 36u 13min (norm.: 34u 57min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 15e werd ons weer beïnvloed door een hogedrukgebied met centrum over Scandinavië. Tussen dit gebied en een lagedrukgebied over Zuid-Europa dat zich vanaf de 13e via Spanje naar het westen van Ierland verplaatste, kregen we frisse en vochtige lucht, hoofdzakelijk uit het oosten, over ons. De 16e bevond dit lagedrukgebied zich boven Ierland en zorgde het voor de aanvoer van zachte en droge lucht uit het zuiden tot zuidoosten. Van de 17e tot de 20e verplaatste dit lagedrukgebied zich van het noorden van de Britse Eilanden via de Noordzee naar Duitsland waardoor we eerst nog vrij zachte, maar later koele, tijdelijk gestoorde en soms onstabiele lucht over ons kregen.

In Ukkel waren de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 9,9°C (norm.: 11,1°C), 36,1 mm (norm.: 19,2 mm) en 36u 03min (norm.: 40u 51min).

Derde decade

De 21e en 22e kregen we vochtige en onstabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied boven Duitsland. Van de 23e tot de 25e werd ons weer eerder bepaald door het Atlantisch lagedrukgebied nabij Portugal. Dit zorgde voor de aanvoer van drogere continentale lucht. Van de 26e tot de 31e lagen we ten slotte onder invloed van een hogedrukgebied boven onze streken dat zich langzaam naar het oosten verplaatste. Dit zorgde eerst nog voor de aanvoer van vochtige lucht, maar later stilaan voor de aanvoer van drogere lucht.

In Ukkel was de neerslaghoeveelheid zeer abnormaal laag: er viel slechts 0,4 mm (norm.: 25,6 mm). Enkel in 1997 (0,1 mm) en 1995 (0,3 mm) viel er tijdens deze decade nog minder neerslag. De gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 9,1°C (norm.: 9,8°C) en 36u 33min (norm.: 35u 21min).

top

September 2016

Eerste decade

Tijdens de ganse eerste decade handhaafde een anticycloon zich boven centraal en oostelijk Europa. Hij lag aan de oorsprong van de aanvoer van regelmatig droge en warme lucht, en zelfs zeer warm vanaf de 7e.

Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 18,1°C (norm.: 15,8°C); deze waarde was abnormaal hoog. De waarden van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 7,4 mm (norm.: 22,1 mm) en 71h 26 min (norm.: 50 uur 2 min).

Tweede decade

Tijdens deze decade was het weer in onze streken over het algemeen droog, vaak zonnig en warm tot zeer warm. Van de 11e tot de 14e kwam dit door de aanwezigheid van een anticycloon over Europa, de 15e door een depressie boven Duitsland, de 16e door een hogedrukgebied met centrum boven Polen, de 17e en 18e door een depressie die zich eerst boven het westen van Frankrijk bevond en later boven Oost-Europa en de 19e en 20e door een anticycloon boven het zuiden van Scandinavië.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel was met 19,0°C (norm.: 14,8°C) zeer abnormaal hoog. Met 68u 12min (norm.: 45u 28min) was de zonneschijnduur abnormaal hoog. De neerslaghoeveelheid was met 8,1 mm (27,5 mm) normaal te noemen.

Derde decade

De 21e en 22e bevinden we ons in een zone met weinig drukverschil. Van de 23e tot de 28e kregen we meestal droge en zachte lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukgebied boven een groot deel van Europa. De 29e en 30e kregen we dan weer licht onstabiele maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied boven Scandinavië.

In Ukkel waren de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 15,3°C (norm.: 13,9°C), 4,8 mm (norm.: 19,3 mm) en 57u 06min (norm.: 44u 43min).

top

Augustus 2016

Eerste decade

Van de 1e tot de 4e kregen we vochtige en soms licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten westen van Ierland dat zich vanaf de 3e verplaatste richting Scandinavië. Van de 5e tot de 7e bevonden we ons tussen dit lagedrukgebied en een hogedrukgebied dat zich uitstrekte van de Azoren tot de Golf van Biskaje, wat zorgde voor de aanvoer van licht onstabiele en vrij frisse zeelucht. Van de 8e tot de 10e kregen we koele en onstabiele maritieme lucht van polaire oorsprong over ons door de aanwezigheid van een nieuw lagedrukgebied dat zich verplaatste van het noorden van Schotland naar Scandinavië en een hogedrukgebied ten westen van Ierland.

In Ukkel waren de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur abnormaal laag met respectievelijk 16,0°C (norm.: 18,9°C) en 37u 27min (norm.: 66u 10min). De neerslaghoeveelheid was normaal met 36,9 mm (norm.: 21,5 mm).

Tweede decade

Van de 11e tot de 13e kregen we vochtige en zachtere maritieme lucht uit het zuidwesten tot westen over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied dat zich uitstrekte van IJsland tot Scandinavië en een hogedrukgebied over de Atlantische Oceaan dat zich uitstrekte tot het zuiden van Europa. Van de 14e tot de 17e werd ons weer bepaald door een hogedrukgebied dat zich verplaatste van de Britse Eilanden naar Scandinavië. Daardoor kregen we vanaf de 15e stabiele en vrij droge landlucht over ons. Van de 18e tot de 20e werd ons weer beïnvloed door een lagedrukgebied dat zich van de Atlantische Oceaan over de Britse Eilanden naar de Noordzee verplaatste, waardoor we onstabiele en frissere maritieme lucht over ons kregen.

In Ukkel waren de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 17,4°C (norm.: 18,4°C), 9,0 mm (norm.: 25,1 mm) en 69u 37min (norm.: 64u 53min).

Derde decade

De 21e werd ons weer nog beïnvloed door een lagedrukgebied boven de Noordzee waardoor we onstabiele en frissere maritieme lucht over ons kregen. Van de 22e tot de 27e lagen we tussen een hogedrukgebied over Centraal-Europa en een lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden en werd er droge en warme landlucht over onze streken aangevoerd. De 28e en 29e verplaatste dit lagedrukgebied zich naar Scandinavië en kregen we vochtige en soms onstabiele zeelucht over ons. De 30e en 31e zorgde een nieuw hogedrukgebied, dat zich over onze streken richting Oost-Europa verplaatste, opnieuw voor de aanvoer van droge en warme lucht.

Een nieuw record: met een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur van 20,6°C (normaal: 16,9°C) werd in Ukkel het vorige record van 20,2°C (1942, 1955, 1997 en 2001) verbroken. De zonneschijnduur was dan weer zeer abnormaal hoog. Met een waarde van 106u 04min (norm.: 58u 44min) werd het record van 1991 (114u 35min) niet bedreigd (record voor de periode 1951-2016). Het neerslagtotaal was, met 8,2 mm (norm.: 32,7 mm), normaal te noemen.

top

Juli 2016

Eerste decade

Van de 1e tot de 3e werd ons weer beïnvloed door een depressie boven de Noordzee, van de 4e tot de 9e door een anticycloon. Van de 4e tot de 6e en de 8emet centrum boven de Atlantische Oceaan, de 7e boven Bretagne en de 9e boven de Golf van Biskaje. van de 1e tot de 6e was de lucht zacht tot relatief zacht en van de 7e tot de 9e warm. De 10e stroomde er zeer warme lucht boven ons land door een anticyclonale wig.

De gemiddelde temperatuur, de totale neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 17,2°C (norm.: 18°C), 14,8 mm (norm.: 26,7 mm) en 55 u 25 min (norm.: 62 u 53 min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 15e waren verschillende depressies verantwoordelijk voor een koel weertype over onze regio's. Eerst waren ze gesitueerd boven Ijsland tot de Noordzee, de 13e lagen ze gecentreerd boven het Noorden van Schotland, de 14e boven de Noordzee en de 15e ten noorden van Duitsland. Vanaf de 16e handhaafden meerdere hogedrukzones warm tot zeer warm weer boven ons land. Ze waren eerst geconcentreerd boven het westen van Frankrijk nadien ten zuiden van Engeland. De 18e zond een anticyclonale wig boven de Golf van Biskaje zeer warme lucht naar België. Dit was tevens het geval op de 19e door een anticycloon boven de Noordzee en Frankrijk en de 20e door een hogedrukzone boven Duitsland.

De gemiddelde temperatuur, de totale neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 18,8°C (norm.: 18,3°C), 14,0 mm (norm.: 20,5 mm) en 69 u 16 min (norm.: 66 u 10 min).

Derde decade

Van de 21e tot de 23e stroomde er warme en vochtige lucht naar onze streken. De 21e door een depressie ten zuiden van IJsland, de 22e door een anticycloon met centrum boven Bretagne en de 23 door een depressie boven het noordoosten van Frankrijk. Van de 24e tot de 27e zorgde een hogedrukgebied, met centrum boven de Atlantische Oceaan en een wig over ons land op de 27e, voor warm en bewolkt weer boven de Benelux. Van de 28e tot de 31e stuurde een depressie boven de Noordzee warme en zeer zachte, en vaak vochtige, lucht naar onze streken.

De gemiddelde temperatuur, de totale neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 18,9°C (norm.: 19,0°C), 26,3 mm (norm.: 26,3 mm) en 54u 36min (norm.: 72u 27min).

top

Juni 2016

Eerste decade

Van de 1e tot de 7e was ons weer over het algemeen regenachtig, zwaar bewolkt en koud tot de 4e. Van de 1e tot de 3e was dit te wijten aan een lagedrukgebied over Duitsland, de 4e en 5e aan een barometrisch moeras en de 6e en 7e aan een hogedrukgebied met centrum boven Scandinavië. Van de 8e tot de 10e zorgde een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan voor minder bewolking en voor droger en warmer weer boven onze streken.

Deze decade viel er abnormaal veel neerslag in Ukkel. In totaal registreerden we een hoeveelheid van 51,4 mm (norm.: 31,8 mm). De temperatuur en de zonneschijnduur waren dan weer normaal met respectievelijk 16,2°C (norm.: 15,6°C) en 54u 52min (norm.: 57u 14min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 17e werd ons weer bepaald door een complex lagedrukgebied over Europa. Hierdoor kregen we vochtige en onstabiele of gestoorde zeelucht uit het ZW over onze streken. Van de 18e tot 20e kregen we koele en vochtige onstabiele of gestoorde zeelucht over ons doordat we tussen een hogedrukgebied ten westen van het Iberisch Schiereiland en lagedrukgebieden ten zuiden van IJsland en over Scandinavië lagen.

Afgelopen decade regende het elke dag en viel er in totaal een zeer abnormaal grote hoeveelheid van 83,8 mm in Ukkel (norm.: 19,3 mm). Dit is een nieuw record (vorige record: 40,9 mm in 1997). Wanneer we naar de volledige reeks kijken (1901-2016), viel er enkel in 1963 meer neerslag tijdens deze decade (120,3 mm). Daartegenover was de zonneschijnduur zeer abnormaal laag: ze scheen slechts 24u 31min (norm.: 66u 35min) en enkel in 1990 lag deze waarde nog lager (22u 35min). De luchttemperatuur was, met 14,8°C, normaal te noemen (norm.: 16,0°C).

Derde decade

Van de 21e tot de 24e krijgen we eerst zachte, maritieme lucht, nadien warme subtropische lucht over ons land veroorzaakt door een lagedrukgebied ten NW van Schotland en een zich naar het Noorden verplaatsende anticycloon boven Centraal-Europa. Na de 24e stroomt er frissere, gestoorde zeelucht uit westelijke richting over ons land verbonden aan een complex lagedrukgebied ten NW van de Britse eilanden dat zich nadien verplaatst naar Scandinavië

De totale neerslaghoeveelheid was abnormaal hoog met 39,4 mm (norm.: 19,1 mm). De gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 17,1°C (norm.: 17,1°C) en 36u 45min (norm.: 65u 20min).

top

Mei 2016

Eerste decade

Van de 1e tot de 5e werd ons weer bepaald door een hogedrukgebied dat zich verplaatste van de Golf van Biskaje naar de Baltische Zee. Van de 6e tot de 10e werd ons weer ook mee bepaald door de aanwezigheid van een complex lagedrukgebied met kern te westen van het Iberisch Schiereiland waardoor we warme en vrij droge lucht uit het zuidoosten over onze streken kregen.

Met 106u in totaal scheen de zon deze decade zeer abnormaal veel (norm.: 56u 07min). Daarnaast waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid normaal met respectievelijk 14,4°C (norm.: 12,5°C) en 11,7 mm (norm.: 16,7 mm).

Tweede decade

Van de 11e tot de 13e werd ons weer bepaald door een lagedrukgebied dat zich verplaatste van het Iberisch Schiereiland naar het oosten van Europa. Hierdoor kregen we warme en vochtige lucht over onze streken. Van de 14e tot de 16e bevond ons land zich tussen een lagedrukgebied boven de Baltische Zee en een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan waardoor we koude en licht onstabiele polaire lucht over onze streken kregen. Van de 17e tot de 20e kregen we onstabiele zeelucht over onze streken door de aanwezigheid van een lagedrukzone in de buurt van de Britse Eilanden.

Deze decade viel er in Ukkel zeer abnormaal weinig neerslag: slechts 0,9 mm (norm.: 21,4 mm) en daarmee de derde droogste 2de decade van mei. De gemiddelde temperatuur en de totale zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 13,3°C (norm.: 13,8°C) en 53u 00min (norm.: 61u 39min).

Derde decade

De 21e en 22e kregen we onstabiele zeelucht over onze streken door de aanwezigheid van een lagedrukzone die zich verplaatste van de Britse Eilanden richting Noorwegen. De 23e en de 24e kregen we frissere en onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over ons doordat we ons tussen een hogedrukgebied, dat zich uitstrekte van het westen van Frankrijk tot Schotland, en een lagedrukgebied over Centraal-Europa bevonden. Van de 25e tot de 31e werd ons weer bepaald door een lagedrukgebied. Tot de 28e met kern ten westen van Portugal en vanaf de 29e met kern over onze streken. Daardoor kregen we vochtige en (soms zeer) onstabiele lucht over ons, eerst vanuit het zuiden en later vanuit Centraal-Europa.

Deze decade viel er in Ukkel zeer abnormaal veel neerslag. Met een hoeveelheid van 65,7 mm (norm.: 24,3 mm), was dit de derde natste derde decade van mei. De zonneschijnduur was dan weer abnormaal laag met slechts 37u 03min zon (norm.: 72u 53min). De gemiddelde temperatuur was, met 14,8°C, normaal (norm.: 14,6°C).

top