Het huidige jaar

Jaarlijkse grafieken van de klimatologische gegevens (neerslag en temperaturen)

De normalen van de parameters vermeld aan het einde van elke decade zijn berekend op basis van de gemiddelden van de periode 1981-2010. Tenzij anders aangegeven, dateren de vermelde records vanaf 1981.

Februari 2018

Eerste decade

Vanaf de 1e begint de kern van het lagedrukgebied ten noorden van Schotland zich te verplaatsen naar de Baltische Zee en komt de anticycloon van de Azoren langzaam richting Europa waar ze tegen de 4e aansluiting vindt met de anticycloon dat zich ontwikkeld heeft boven Scandinavië. Daardoor zijn de eerste dagen van deze decade nog regenachtig en is de lucht maritiem van oorsprong maar vanaf de 4de komt er meer koude continentale lucht boven ons land stromen waardoor het tot de 8e droog en koud blijft met vooral meer zon en nachtvorst. Vanaf de 9de worden de luchtstromingen boven ons land maritiem-polair van karakter doordat een lagedrukgebied ten NW van Ijsland zich naar de Noordzee verplaatst en na de doortocht van een sneeuwzone op de 9de wordt het vanaf de 10e iets zachter.

Te Ukkel was de gemiddelde temperatuur abnormaal laag met 0,9°C (norm.: 3,9°C). De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met resp. 14,6 mm (norm.: 22 mm) en 29u 47min (norm. : 21u 12min).

Tweede decade

De 11e verplaatst de kern van een uitgestrekt lagedrukgebied zich van Schotland naar het zuiden van Noorwegen en stroomt er tot de 15e relatief zachte en droge maritieme lucht van over de Atlantische Oceaan boven ons land. Vanaf de 16e begint de anticycloon van de Azoren zich in de richting van het Europese vasteland te verplaatsen en er doet zich een begin van aansluiting met de anticycloon boven Noord-Scandinavië en -Rusland te vormen waardoor we kouder maar helder weer krijgen door de koude, continentale luchtstromingen boven ons land. De 19e stevent nog een zuidelijk staartje van een lagedrukgebied met centrum tussen IJsland en Groenland boven ons land maar de trend naar een koud en droog weertype zet zich verder door.

Te Ukkel was de gemiddelde temperatuur normaal met 2,9°C (norm.: 3,0°C). Ook de gemiddelde neerslaghoeveelheid en de dagelijkse zonneschijnduur waren normaal met resp. 7,1 mm (norm.: 21 mm) en 49u57min (norm.: 31u50min).

top

Januari 2018

Eerste decade

De eerste dag van het nieuwe jaar krijgt ons land krachtige windstoten te verduren door een krachtig lagedrukgebied gelegen tussen Schotland en Noorwegen die zachte maritieme luchtstromingen aanvoert. Ons land blijft ook van de 2e tot de 5e onder een krachtig windveld liggen door een nieuw lagedrukgebied dat zich vanaf de Atlantische Oceaan verplaatst naar West-Europa. De aangevoerde lucht blijft zacht en er valt regelmatig neerslag onder vorm van buien. Vanaf de 6e wordt het droger en kouder door de aanvoer van continentale lucht door de aanwezigheid van een hogedrukgebied boven Schotland. Vanaf de 8e verplaatst deze zich naar het noordosten van Europa, aanvankelijk blijft de aangevoerde lucht fris maar vanaf de 10e krijgen we terug zachtere maar vochtige maritieme lucht boven ons land met lichte neerslag door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten Z van Ijsland.

De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal te Ukkel met resp. 6,0°C (norm. 3,0°C) en 32,2 mm (norm. 27,1 mm). De zonneschijnduur was zeer abnormaal laag met slechts 3u 23min. (norm. 15u 49min.).

Tweede decade

Van de 11e tot de 14e werd koele maar droge continentale lucht naar ons land gedreven door de invloed van een krachtig hoge drukgebied met centrum boven Zuid-Finland en de Baltische Staten. Vanaf de 15e ondervinden wij de doortocht van verschillende lagedrukgebieden die vanaf het Zuiden van Groenland richting West-Europa doortrekken. Hierdoor komen wij verschillende dagen onder een krachtig windveld te liggen van relatief zachte maar vochtige, maritieme luchtstromingen met als hoogtepunt de doortocht van een krachtige, snel ontwikkelende storm op de 18e waarvan de hevige rukwinden schade veroorzaken in ons land. De 19e zwakt de wind af en is het droger. De 20e schuift weeral een depressie over ons land van W naar O gepaard met regenval en sneeuw in de Ardennen.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 4,7°C (norm.: 3,5°C), 27,8 mm (norm.: 21,7 mm) en 12u 45min (norm.: 20u 27min).

Derde decade

Tussen een complex lagedrukgebied ten Z van Ijsland en een anticycloon met centrum boven Zuid-Portugal wordt de 21e koele, vochtige maritieme zeelucht naar ons land aangevoerd. Vanaf de 22e verplaatst de kern van dit lagedrukgebied zich naar Schotland waardoor de luchtstroming meer uit zuidwestelijke richting komt en zachtere maar aanhoudend vochtige lucht over ons land blijft stromen tot de 25e. Vanaf de 26e breidt de anticycloon zich verder uit over Zuid-Europa maar aan de noordkant hiervan blijven vochtige, doch relatief zachte luchtstromingen waarin talrijke fronten voorkomen ons weerbeeld bepalen tot het einde van de decade.

In Ukkel waren de waarden van de gemiddelde temperatuur zeer abnormaal hoog met 7,1°C (norm.: 3,3°) en de zonneschijnduur abnormaal laag met 10u 51min (norm.: 21u 05min). De totale neerslaghoeveelheid was normaal met 20,8 mm (norm.: 27,4 mm).

top

December 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 6e lagen we tussen een hogedrukgebied ten westen van Frankrijk en een lagedrukgebied ten oosten van ons dat zich verplaatste richting Scandinavië. Hierdoor kregen we de 1e en de 2e nog koude polaire lucht over ons en van de 4e tot de 6e zachtere, stabiele en vochtige zeelucht. De 7e vormde er zich een nieuw en uitgestrekt lagedrukgebied over de Britse Eilanden. Dit trok richting Scandinavië. Van de 7e tot de 10e kregen we hierdoor onstabiele, polaire lucht aangevoerd.

Deze decade zorgde het gebrek aan zonneschijnduur voor een nieuw record in Ukkel. De zon scheen hier slechts 1u 43min (norm.: 16u 00min), een zeer abnormaal lage waarde. Het vorige record dateerde van 2009 (2u 19min). Enkel wanneer we naar de volledige periode kijken (1951-2017), komen we een nog somberdere 1e decade van december tegen: in 1956 scheen de zon hier slechts 10min. De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 2,7°C (norm.: 4,4°C) en 31,3 mm (norm.: 24,5 mm).

Tweede decade

De 11e en de 12e trok er een lagedrukkern vanuit Frankrijk via ons land richting Duitsland en verder naar de Baltische Zee. De 13e smolt deze kern samen met een complex lagedrukgebied over de Noordzee dat zich richting het zuiden van Scandinavië verplaatste. Deze dagen kregen we licht onstabiele, zachtere lucht over ons. Van de 14e tot de 17e werd er weer polaire zeelucht aangevoerd. De 14e en de 15e door de ligging van het complex lagedrukgebied ter hoogte van de Baltische Zee en de 16e en de 17e door een uitloper van het Azorenhoog. Van de 18e tot de 20e kregen we zachtere maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone met kern net ten westen van ons land.

In Ukkel viel er zeer abnormaal veel neerslag. In totaal registreerden we een hoeveelheid van 61,9 mm (norm.: 26,9 mm). Het record van 2011 (96,1 mm) werd niet bedreigd. Deze decade kende opnieuw een gebrek aan zonneschijn. De zon scheen hier 3u 11min (norm.: 14u 25min), een abnormaal lage waarde en goed voor een derde plaats in het rijtje van somberste 2e decades van december. Het record dateert van 1985 (1u 15min). De gemiddelde temperatuur was normaal met 3,3°C (norm.: 3,7°C).

Derde decade

Een hogedrukzone met kern net ten westen van ons land trekt zich tegen de 25e langzaam terug naar het Zuiden van Europa. Van de 21e tot de 25e kregen we hierdoor vochtige en vrij zachte maritieme lucht over ons. Van de 26e tot de 28e zorgde de aanwezigheid van een lagedrukgebied dat zich verplaatste van de Britse Eilanden naar Scandinavië voor de aanvoer van frisse en onstabiele polaire zeelucht. Van de 29e tot de 31e kregen we zachte en vochtige maritieme lucht over ons (de 31e was deze zelfs van subtropische oorsprong) door de aanwezigheid van een nieuwe lagedrukzone ten westen van de Britse Eilanden.

Met 7,0°C (norm.: 3,6°C) was de gemiddelde temperatuur abnormaal hoog in Ukkel. De neerslaghoeveelheid en zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 36,9 mm (norm.: 29,6 mm) en 5u 37 min (norm.: 13u 28min).

top

November 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 4e kregen we zachte en vrij droge lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukgebied over Centraal-Europa dat naar het oosten trok. Van de 5e tot de 10e passeerden er verschillende hogedrukgebieden over onze streken op hun weg van het westen van het Iberisch Schiereiland naar de Baltische Staten. Dit zorgde voor de aanvoer van onstabiele maritieme lucht. Van de 5e tot de 8e was deze lucht van polaire oorsprong.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 7,6°C (norm.: 8,3°C), 16,1 mm (norm.: 24,1 mm) en 32u 11min (norm.: 25u 42min).

Tweede decade

De 11e en de 12e werd ons weer beïnvloed door een complex lagedrukgebied boven Scandinavië en de Baltische Staten. Hierdoor kregen we onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over ons. Van de 13e tot de 16e zorgde de aanwezigheid van een hogedrukgebied over een groot deel van het Europese vasteland voor de aanvoer van eerder zachte en zeer vochtige lucht. Van de 17e tot de 20e kregen we licht onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over ons door de aanwezigheid van een nieuw hogedrukgebied ten westen van ons.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 6,1°C (norm.: 6,7°C), 30,7 mm (norm.: 29,1 mm) en 15u 02min (norm.: 21u 18min).

Derde decade

Van de 21e tot de 24e lagen we tussen een complexe lagedrukzone die zich uitstrekte van IJsland tot Scandinavië en een hogedrukgebied boven de Middellandse Zee. Dit zorgde voor de aanvoer van zachte en vochtige maritieme lucht. De 25e vormde er zich een nieuw hogedrukgebied ten westen van de Golf van Biskaje. Van die dag tot de 30e kregen we onstabiele en vrij koude polaire zeelucht aangevoerd door onze ligging tussen dit hogedrukgebied en de complexe lagedrukzone ten noorden van ons.

Met 59,1 mm (norm.: 24,3 mm) viel er in Ukkel zeer abnormaal veel neerslag. Enkel in 2015 (64,7 mm) en 1981 (59,2 mm) viel er deze decade nog meer neerslag. De gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 6,1°C (norm.: 5,4°C) en 19u 48 min (norm.: 17u 27min).

top

Oktober 2017

Eerste decade

De 1e en 2e kregen we licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied dat zich verplaatste van IJsland naar Scandinavië. De aangevoerde lucht werd de 3e en 4e tijdelijk stabieler door de opkomst van een hogedrukgebied met kern ten zuidwesten van Ierland. Van de 5e tot de 10e kregen we terug onstabiele, en meestal ook frisse, zeelucht over ons door onze ligging tussen dit lagedrukgebied boven Scandinavië en een hogedrukgebied over het zuiden van Europa.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 12,6°C (norm.: 12,6°C), 21,6 mm (norm.: 29,7 mm) en 23u 11min (norm.: 34u 57min).

Tweede decade

De 11e kregen we vochtige en onstabiele zeelucht over ons door onze ligging tussen een lagedrukgebied boven Scandinavië en een hogedrukgebied over het zuiden van Europa. Van de 12e tot de 18e zorgde een uitgestrekte hogedrukzone over een groot deel van Europa voor de aanvoer van droge en zeer warme subtropische lucht. Van de 14e tot de 16e werd dit nog verstrekt door de aanwezigheid van de tropische storm Ophelia over de Atlantische Oceaan. De 19e en 20e kregen we gevoelig frissere en licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van verschillende lagedrukgebieden boven de Atlantische Oceaan.

Met 15,9°C (norm.: 11,1°C) was de gemiddelde temperatuur in Ukkel zeer abnormaal hoog. Enkel in 1990 (16,0°C) was deze decade nog warmer. Deze decade brak toch nog een record van 1990 met de laattijdigste zomerdag (Tmax >= 25°C). Op 16 oktober registreerden we in Ukkel nog een maximum van 25,7°C (in 1990 was dit op 12 oktober, ook met 25,7°C). De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 5,9 mm (norm.: 19,2 mm) en 55u 35 min (norm.: 40u 51min).

Derde decade

Van de 21e tot de 26e werd ons weer voornamelijk beïnvloed door een omvangrijk lagedrukgebied in de buurt van de Britse Eilanden. Dit zorgde voor de aanvoer van vochtige en frisse onstabiele maritieme lucht. Van de 27e tot de 31e lagen we tussen een hogedrukgebied over de Britse Eilanden en Frankrijk en een lagedrukgebied over Oost-Europa en Scandinavië. Hierdoor kregen we licht onstabiele maritieme lucht van polaire oorsprong over ons.

In Ukkel scheen de zon deze decade slechts 18u 40min (norm.: 35u 21min), een zeer abnormaal lage waarde. Enkel in 1998 (9u 26min) en 1992 (15u 10min) scheen de zon nog minder. De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 11,5°C (norm.: 9,8°C) en 15,6 mm (norm.: 25,6 mm).

top

September 2017

Eerste decade

De 1e en de 2e ligt ons land onder invloed van een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van de Azoren tot Zuid-Scandinavië dat op de 3e plaats moet ruimen voor koelere luchtmassa’s verbonden aan een hoogtedepressie boven Duitsland. Hierdoor wordt vochtige maritieme lucht aangevoerd. Vanaf de 4e stevent een lagedrukzone boven Ijsland geleidelijk aan naar de Noordzee waardoor de aangevoerde maritieme lucht boven ons land tijdelijk warmer is. Vanaf de 6e strekt een wig van hoge druk zich even uit boven ons land waardoor de aangevoerde lucht koeler wordt ; de wind ruimt naar het westen. Vanaf de 8e verplaatst een depressie boven Schotland langzaam naar ons land met meer buien en koelere temperaturen als gevolg op de 9e en de 10e.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 15,0°C (norm.: 15,8°C), 25,0 mm (norm.: 22,1 mm) en 32u 15min (norm.: 50u 02min).

Tweede decade

Tussen een lagedrukgebied voor de kust van Noorwegen en een depressie ten NW van Ierland wordt op de 11e frisse maritieme lucht aangevoerd boven ons land. Deze lagedrukzone verplaatst zich op de 12e verder richting Noordzee waardoor de lucht nog meer een polair karakter krijgt met felle buien en een strakke wind. Vanaf de 13e verplaatst deze depressie zich verder richting Baltische Zee en vestigt een krachtig hogedrukgebied zich ten westen van Ierland waartussen een stroom van onstabiele polaire maritieme lucht een buiïg, fris weertype boven ons land aanhoudt tot de 19de. Vanaf de 20ste beweegt een hogedrukwig boven de Atlantische Oceaan zich langzaam naar West-Europa waardoor de lucht boven ons land zachter en stabieler wordt.

Met 12,5°C (norm.: 14,8°C) was de gemiddelde temperatuur in Ukkel abnormaal laag. De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 35,3 mm (norm.: 27,5 mm) en 50u 13 min (norm.: 45u 28 min).

Derde decade

Van de 21e tot de 24e werd ons weer vooral bepaald door een zwakke hogedrukwig over de Benelux. Dit zorgde voor rustig, droog en vrij zacht weer. Van de 25e tot de 29e werd de aangevoerde lucht geleidelijk aan onstabieler door onze ligging tussen een uitgestrekt en zich verzwakkend hogedrukgebied over het noordoosten van Europa en een Atlantisch lagedrukgebied ter hoogte van de Britse Eilanden. De 30e kregen we frisse en onstabiele polaire zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied nabij IJsland.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 14,7°C (norm.: 13,9°C), 17,2 mm (norm.: 19,3 mm) en 60u 06min (norm.: 44u 43min).

top

Augustus 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 10e werd ons weer vooral bepaald door een opeenvolging van Atlantische lagedrukgebieden. Hierdoor kregen we relatief frisse en licht onstabiele zeelucht over ons. Enkel de 2e, de 6e en de 7e kregen we stabiele zeelucht over ons door de invloed van een uitloper van het Azorenhoog.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 17,1°C (norm.: 18,9°C), 29,5 mm (norm.: 21,5 mm) en 44u 44min (norm.: 66u 10min).

Tweede decade

De 11e en de 12e kregen we nog relatief frisse en licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten noorden van de Britse eilanden. De 13e en de 14e zorgde de aanwezigheid van een hogedrukgebied, dat van Frankrijk via onze streken naar Oost-Europa trok, voor de aanvoer van warmere, maar geleidelijk ook vochtigere en onstabiele lucht. Van de 15e tot de 20e kregen we frisse en onstabiele polaire zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten noorden van Schotland.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 17,2°C (norm.: 18,4°C), 15,6 mm (norm.: 25,1 mm) en 46u 00min (norm.: 64u 53min).

Derde decade

De 21e kregen we nog frisse en onstabiele polaire zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten noorden van Schotland. Van de 22e tot de 29e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door de aanwezigheid van een zwakke uitloper van het Azorenhoog. Dit zorgde meestal voor warm, rustig en droog weer. De 30e en 31e trok er een kleine lagedrukkern van Frankrijk over ons land naar Scandinavië. Hierdoor kregen we frisse en soms onstabiele, maritieme lucht aangevoerd.

Met 19,8°C (norm.: 16,9°C) was de gemiddelde temperatuur in Ukkel zeer abnormaal hoog. Enkel in 2016 (20,6°C) en 1997 en 2001 (beiden 20,2°C) was deze decade nog warmer. De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 25,7 mm (norm.: 32,7 mm) en 73u 20 min (norm.: 58u 44min). Opvallend feit: het overgrote deel van de neerslag (22,2 mm) viel op 1 dag (de 30e).

top

Juli 2017

Eerste decade

De 1e en de 2e zorgde de aanwezigheid van een lagedrukzone boven de Baltische Staten voor de aanvoer van vochtige, zachte en soms onstabiele zeelucht. De 3e en de 4e kregen we rustig en meestal droog weer door de aanwezigheid van een hogedrukwig, verbonden aan het Azorenhoog. Van de 5e tot de 10e zorgde een complex lagedrukgebied over onze streken voor de aanvoer van warme en geleidelijk ook zeer onstabiele lucht.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 19,0°C (norm.: 18,0°C), 12,6 mm (norm.: 26,7 mm) en 71u 46min (norm.: 62u 53min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 17e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door een uitloper van het Azorenhoog. Daardoor kregen we meestal vochtige en soms gestoorde lucht over ons. Van de 18e tot de 20e verplaatste er zich een lagedrukgebied van het westen van de Britse Eilanden via onze streken naar het oosten. Dit zorgde voor de aanvoer van zachte en droge lucht, gevolgd door soms zeer warme en onstabiele zeelucht.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 18,7°C (norm.: 18,3°C), 26,4 mm (norm.: 20,5 mm) en 51u 36min (norm.: 66u 10min).

Derde decade

Van de 21e tot de 31e werd ons weer vooral bepaald door een opeenvolging van Atlantische lagedrukgebieden. Hierdoor kregen we relatief frisse en licht onstabiele zeelucht over ons.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 18,1°C (norm.: 19,0°C), 19,3 mm (norm.: 26,3 mm) en 60u 02min (norm.: 72u 27min).

top

Juni 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 3e werd ons weer vooral bepaald door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten zuidwesten van IJsland. Dit zorgde voor de aanvoer van subtropische en vrij onstabiele lucht. Van de 4e tot de 10e verplaatste dit gebied zich geleidelijk via de Britse Eilanden naar Scandinavië. Hierdoor kregen we koelere, onstabiele zeelucht over ons.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 17,6°C (norm.: 15,6°C), 17,5 mm (norm.: 31,8 mm) en 74u 18min (norm.: 57u 14min).

Tweede decade

De 11e en de 12e werd ons weer nog bepaald door een lagedrukgebied over Scandinavië waardoor we relatief frisse maritieme lucht over ons kregen. De 13e en 14e, maar vooral van de 18e tot de 20e, kregen we droge en warme continentale lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone over Centraal-Europa. Tussendoor, van de 15e tot de 17e, zorgde het hogedrukgebied der Azoren voor de aanvoer van vochtige, vrij koele en licht onstabiele maritieme lucht.

Met 20,4°C (norm.: 16,0°C) was de gemiddelde temperatuur in Ukkel zeer abnormaal hoog. Enkel in 1989 was deze decade nog warmer (20,9°C). Net als in 1988 en 1989 viel er deze decade geen neerslag (norm.: 19,3 mm), een zeer abnormaal feit. De zonneschijnduur was normaal met 95u 16 min (norm.: 66u 35min).

Derde decade

De 21e en de 22e, kregen we droge en warme continentale lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone over Centraal-Europa. Van de 23e tot de 25e werd ons weer hoofdzakelijk bepaald door een uitloper van het hogedrukgebied der Azoren. Hierdoor kregen we zachte zeelucht over ons. Van de 26e tot de 30e zorgde de aanwezigheid van een complexe lagedrukzone boven West-Europa voor de aanvoer van vochtige, zachte en soms onstabiele zeelucht.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 19,5°C (norm.: 17,1°C), 33,3 mm (norm.: 19,1 mm) en 55u 30min (norm.: 65u 20min).

top

Mei 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 8e werd ons weer hoofdzakelijk bepaald door de aanwezigheid van verschillende kleine lagedrukkernen, eerst over België en de omringende landen en vanaf de 7e over Centraal- en Oost-Europa. Hierdoor kregen we meestal gestoorde en onstabiele lucht over ons. De 9e en 10e zorgde een hogedrukkern net ten noorden van ons voor de aanvoer van drogere lucht.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 10,6°C (norm.: 12,5°C), 14,5 mm (norm.: 16,7 mm) en 43u 10min (norm.: 56u 07min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 17e werd ons weer beïnvloed door een complex lagedrukgebied over de Atlantische Oceaan ter hoogte van IJsland en de Britse Eilanden. Dit zorgde voor de aanvoer van warme en onstabiele lucht. De 18e verplaatste dit gebied zich naar de Noordzee waardoor we gevoelig frissere en onstabiele zeelucht kregen aangevoerd.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 16,1°C (norm.: 13,8°C), 18,8 mm (norm.: 21,4 mm) en 51u 23min (norm.: 61u 39min).

Derde decade

De 21e en 22e kregen we stabiele en droge lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukgebied boven Duitsland. De 23e verplaatste dit zich naar het oosten, terwijl er een nieuw hogedrukgebied werd gevormd over de Golf van Biskaje. Van de 24e tot de 27e verplaatste dit gebied zich via de Britse Eilanden richting Scandinavië en Oost-Europa. Hierdoor kregen we eerst nog vochtige, maar geleidelijk aan droge en warme continentale lucht aangevoerd. De 28e en 29e zorgde de aanwezigheid van een lagedrukgebied over de Golf van Biskaje voor warme en onstabiele subtropische lucht. De 30e en 31e kregen we stabielere en gevoelig koelere, maritieme lucht over ons door de vorming van een hogedrukkern ten westen van Frankrijk, die richting de Britse Eilanden trok.

Met 19,3°C (norm.: 14,6°C) was de gemiddelde temperatuur in Ukkel uitzonderlijk hoog en meteen goed voor een nieuw record. Enkel wanneer we naar de volledige reeks kijken (1901-2017), komen we een nog hogere waarde tegen: 20,3°C in 1922. De zonneschijnduur was abnormaal hoog met 111u 13min zon (norm.: 72u 53min), goed voor een vierde plaats in het rijtje van zonnigste derde decades van mei. De neerslaghoeveelheid was normaal met 11,8 mm (norm.: 24,3 mm).

top

April 2017

Eerste decade

De 1e kregen we licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied nabij Scandinavië. Van de 2e tot de 7e werd ons weer vooral bepaald door een hogedrukgebied met kern boven onze streken of net ten noorden van ons. Daardoor kregen we nog steeds zeelucht over ons. De 8e en 9e verplaatste dit hogedrukgebied zich naar Centraal-Europa. Dit zorgde voor de aanvoer van zachte en droge lucht. De 10e kregen we weer licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een nieuw lagedrukgebied nabij Scandinavië.

In Ukkel was de waarde voor de neerslaghoeveelheid abnormaal laag. Er viel slechts 1,0 mm neerslag (norm.: 17,6 mm). De gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 10,3°C (norm.: 8,5°C) en 63u 37min (norm.: 47u 45min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 16e lagen we tussen een hogedrukgebied ten zuidwesten van de Britse Eilanden en een lagedrukgebied over Scandinavië. Hierdoor kregen we vooral koele en onstabiele zeelucht over ons. De 17e verplaatste dit hogedrukgebied zich naar het noorden en tot de 20e lagen we tussen dit hogedrukgebied en een lagedrukgebied over het Europese Continent. Dit zorgde voor de aanvoer van frisse en onstabiele zeelucht van polaire oorsprong.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 7,8°C (norm.: 9,3°C), 9,3 mm (norm.: 19,9 mm) en 54u 49min (norm.: 51u 21min).

Derde decade

Van de 21e tot de 28e kregen we hoofdzakelijk frisse en onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over ons. Van de 21e tot de 23e kwam dit door de invloed van een hogedrukgebied van de Britse Eilanden over onze streken naar Centraal-Europa. De 24e verzwakte dit hogedrukgebied en kwamen we onder de invloed van een lagedrukgebied boven Scandinavië. Van de 25e tot de 28e werd ons weer beïnvloed door dit lagedrukgebied en een nieuw hogedrukgebied nabij Ierland. De 29e en 30e kregen we zachte, droge en stabiele lucht over ons door de vorming van een hogedrukgebied over de Baltische Zee.

In Ukkel was de waarde voor de gemiddelde temperatuur, met slechts 8,3°C (norm.: 11,7°C), abnormaal laag. De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 4,9 mm (norm.: 17,5 mm) en 54u 50min (norm.: 59u 37min).

top

Maart 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 4e kregen we onstabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een complexe lagedrukzone ten noorden van onze regio. Van de 5e tot de 7e breidde deze zone zich uit via onze streken naar Centraal-Europa, wat zorgde voor de aanvoer van onstabiele en geleidelijk ook frissere maritieme lucht. Terwijl we de 8e nog gestoorde lucht over ons kregen door onze ligging tussen een lagedrukgebied ten noorden van Schotland en een hogedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland, zorgde de uitbreiding van dit hogedrukgebied naar Frankrijk de 9e en 10e voor een stabilisering van de atmosfeer boven onze streken.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 7,5°C (norm.: 5,4°C), 31,9 mm (normaal: 21,9 mm) en 18u 48min (norm.: 31u 41min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 14e werd ons weer voornamelijk bepaald door het hogedrukgebied van de Azoren. De 15e en 16e verplaatste er zich een hogedrukgebied vanuit Bretagne over België richting Duitsland. Deze hele tijd kregen we vooral zachte en droge lucht over ons. Nadat dit laatste hogedrukgebied verzwakte, zorgde een lagedrukzone ten noorden van ons van de 17e tot de 20e voor de aanvoer van zachte, maar vochtige maritieme lucht.

In Ukkel was de waarde voor de gemiddelde temperatuur abnormaal hoog met 9,8°C (norm.: 7,0°C). De waarden voor de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 13,2 mm (normaal: 20,1 mm) en 47u 04min (norm.: 37u 45min).

Derde decade

De 21e en 22e werd ons weer nog bepaald door een lagedrukzone ten noorden van ons. Van de 23e tot de 27e lagen we tussen een complex lagedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland en een hogedrukgebied dat zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot Centraal-Europa. Hierdoor kregen we droge en relatief zachte continentale lucht over ons. Vanaf de 28e verzwakte dit hogedrukgebied en verwijderde het zich naar het oosten. Ons weer werd toen vooral bepaald door een omvangrijk Atlantisch lagedrukgebied dat zorgde voor de aanvoer van licht gestoorde, zachte, maritieme lucht.

In Ukkel was de waarde voor de zonneschijnduur uitzonderlijk hoog met maar liefst 90u 00min zon (norm.: 42u 17min), goed voor een vierde plaats in het rijtje van zonnigste derde decades van maart. De gemiddelde temperatuur was zeer abnormaal hoog met 11,2°C (norm.: 7,9°C). De neerslaghoeveelheid was abnormaal laag met slechts 2,6 mm (normaal: 26,8 mm). Deze hoeveelheid viel op de laatste dag van de decade.

top